Øreakupunktur

På samme måte som ved fotsoneterapi vil en øm sone uttrykke en patologisk tilstand, og ved behandling av dette punkt vil det korresponderende organ påvirkes. Man kan påvirke punkter i øret både med nåler, massaje, elektrisk stimulasjon, frø, permanåler og/eller laser. Ved å oppdage trykkømme punkter i øret ved palpering kan man bruke dette som informasjon om kroppens helsetilstand. De samme punkter vil også gi grunnlag for behandling.

Øret står i intim kontakt med hjernen, og hørselen er den viktigste sans for menneskelig kommunikasjon. Dette kan bidra til å forklare hvorfor øreakupunktur er egnet til å behandle problemer forbundet med svikt i hjernens koordinasjon. Et eksempel er ordblindhet, skrive og lese vansker, der det er utviklet en enkel metode (denne anvendes i skolehelsetjenesten i Frankrike). Øreakupunktur er imidlertid også en verdifull metode i behandlingen av mange mer somatiske lidelser. Den kan være effektiv når det gjelder smertetilstander etter skader. Behandlingen kan også kombineres med soneterapi.